Året i Tingvoll Økopark

OPNINGSTIDER

HAUSTPROGRAMMET:
Vi har ei rekke arrangement og kurs på utvalde datoar. Førebels har vi ikkje open kafé på helg i haust, men vi arbeider med nye opningstider for publikum.

På vekedagar har vi besøk av skuleklassar, studentar og andre. Det er også mogleg for andre grupper å bestilla omvisingar og lunsj. Nokre laurdagar vil vi ha arrangement, og vi arrangerer kurs og verkstader både på helg og på ettermiddag/kveldstid.

BILLETTAR

Snart vil vi ha billettbestilling på nett. Førebels kjøper ein billettar når ein kjem til Økoparken. Dagsbillett/årskort gjev rabatt på konsertar.

 

Dagsbillettar

Ordinær
Barn, dagsbillett (under 1 år gratis) 95
Vaksen, dagsbillett 155
Student/honnør, dagsbillett 95
Familie (inntil 5, maks 2 vaksne) 445
Ekstra barn v/kjøp av familiebillett 75

 

Årskort

Ordinær Tingvollpris*
Vaksenårskort (vanleg inngang, ikkje kveldsarr., kurs osb.) 425 350
Barneårskort (vanleg inngang, ikkje kveldsarr., kurs osb.) 310 250
Familieårskort (vanleg inngang, ikkje kveldsarr., kurs osb.) 1290 760

 

*Tingvollpris gjeld for alle som har bustadadresse i Tingvoll kommune

 

Grupper

Dagsbillett
Gruppepris vaksen inkl. full omvising og kaffi/te (min. 10 betalande) 145

Dersom ein er ei gruppe som ønskjer å sikra seg plass på omvising, kan ein gjerne ta kontakt med oss på post@okoparken.no.

 

Matinékonsertar: Vi ønskjer velkomne til musikk i parken i sommar!