Økoparken og samarbeidspartnarane

Tingvoll Økopark ligg på Tingvoll gard, som er den gamle prestegarden i bygda. Her har det også vore jordbruksskule og saueavlsgard. Tingvoll gard husar i dag to store forskingsmiljø innanfor økologisk landbruk, i tillegg til Økoparken og fleire andre verksemder.

Norsk Senter for Økologisk landbruk (NORSØK), som eig garden, er pionér i norsk forsking på økologisk landbruk.

Under ombygginga av låven, fjøset og møkkakjellaren, stod Betonmast Røsand AS for byggjearbeidet medan Expology har utformet attraksjonen “Reisen i jorda” for oss.

Eigarstruktur og samarbeidspartnarar

Selskapet Tingvoll Økopark Eiendom AS vart skipa i 2015, med mål om byggja eit nasjonalt kunnskaps- og opplevingssenter for å fremja økologi og berekraftig utvikling.

Tingvoll Økopark er eigd av NORSØK, Møre & Romsdal fylkeskommune og Tingvoll kommune.

Viten om biologiske sammenhenger og matproduksjon er livsviktig. Det har samarbeidspartnarane våre forstått, difor stør dei oss.

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) eier Tingvoll gard og har stilt garden, husa og området til disposisjon for Økoparken.

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Tingvoll kommune og Staten har alle vært viktige for å få parken realisert.

Andre støttespelarar er: Sparebanken Møre, NEAS, Sparebank1 Nordvest.

Styret:

Liv Solemdal, styreleder (NORSØK)

Knut Hansen, nestleder

Kjersti Andersen (Møre & Romsdal fylke)

John Ola Ulset (Tingvoll kommune)

Synnøve Nes

Stian Røsand

Pål Farstad

Stiftelsesdokument for Tingvoll Økopark

Tusen takk til våre fantastiske samarbeidspartnere!Samarbeid er gull: Tusen takk til våre fantastiske samarbeidspartnere!
Logo Møre og Romsdals fylkeskommune
Logo Tingvoll kommune