Økoparken og samarbeidspartnerne

Tingvoll Økopark ligger på Tingvoll gard, som er den gamle prestegarden i bygda. Her har det også vært jordbruksskole, saueavlsgård. Tingvoll gard huser i dag to store forskningsmiljøer innenfor økologisk landbruk, i tillegg til Økoparken og flere andre bedrifter.

Norsk Senter for Økologisk landbruk, som eier garden, er pioner i norsk forskning på økologisk landbruk.

Under ombyggingen av låven, fjøset og møkkakjelleren, har Betonmast Røsand AS  stått for byggearbeidet mens Expology har utformet attraksjonen “Reisen i jorda” for oss.

Våre eiere og samarbeidspartnere

Selskapet Tingvoll Økoparken Eiendom ble stifta i 2015, med mål om bygge et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for å fremme økologi og bærekraftig utvikling.

Våre eiere er Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk senter for økologisk landbruk.

Viten om biologiske sammenhenger og matproduksjon er livsviktig. Det har våre samarbeidspartnere forstått, derfor støtter de oss.

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) eier Tingvoll gard og har stilt garden, husa og området til disposisjon for Økoparken.

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Tingvoll kommune og Staten har alle vært viktige for å få parken realisert.

Økoparkens styre er:

Liv Solemdal, styreleder (varamedlem Rose Bergslid)

Knut Hansen, nestleder (varamedlem Ole Jonny Rugset)

Unn Catodotter Fyllingsnes (varamedlem Arne Magnus Aasen)

Synnøve Nes (varamedlem Peder Hanem Aasprang)

Heidi Nakken (varamedlem Monica Kjøl Tornes)

Stian Røsand (varamedlem Marianne Nystad)

Pål Farstad (varamedlem Ellen Engdahl)

Stiftelsesdokument for Tingvoll Økopark

Tusen takk til våre fantastiske samarbeidspartnere!Samarbeid er gull: Tusen takk til våre fantastiske samarbeidspartnere!
Logo Møre og Romsdals fylkeskommune
Logo Tingvoll kommune